Einzelnen Beitrag anzeigen
  #16  
Alt 20.09.2013, 22:24
Fangio Fangio ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 06.12.2007
Ort: Westoverledingen
Beiträge: 247
Standard

Hier seine Stellungnahme:
Op donderdag 28 augustus heb ik een fout begaan,die grote gevolgen zou hebben.

Na inkorving een handeling gedaan,die niet goed valt te praten.

Ik kom hier mee naar buiten,omdat ik vind,dat een ieder recht heeft op uitleg en ik ook niet ervoor weg probeer te lopen. Alles om trend deze gebeurtenis heb ik uitgelegd aan een delegatie van mijn bestuur,een delegatie van Afdelings bestuur en aan de aanklager v/d NPO,dhr. Krijgsman.

Eerst werd mij gezegd dat ik niet over het gebeuren hoefde te zeggen,maar ik heb daarna in een heel verhaal uitgelegd,hoe ik op dat moment de duivensport beleefde en dat de drang naar succes overheerste en het een grote aanslag pleegde op mijn gezin.
O.a. nu werkloos zijn en 10 uur per dag met de duiven bezig zijn en bijna geen oog hebben voor je 3 kinderen. Dit is niet gezond.
Het beste zou een rust periode zijn,maar zolang er duiven zitten,lukt mij dat niet.
Daarom was er al in Juli besloten alle duiven voor 2013 v/d hand te doen,dit najaar en een stapje terug doen,voor 2 of 3 jaar en meer tijd aan de hobby’s v/d kinderen te besteden en de lat wat lager leggen,voor mijzelf.
En hopen dat het plezier,wat ik enkele jaren terug had,teug zou keren.
Toch heb ik een fout begaan en zal mijn straf hiervoor accepteren. De mensen waar ik dit gesprek mee had,waren er allen over eens,dat ik dit niet nodig had en zonder deze handeling,toch een super uitslag had gemaakt en snapten dan ook niet,dat ik op deze manier mijn goede naam zomaar weg gooide,door dit voorval.

Hiermee heb ik mijn eigen mooi opgebouwde carriere vergooid,maar ook mijn familie leden teleurgesteld en het vertrouwen van veel vrienden,bestuursleden beschadigd.

Wat mij er toe doen heeft besluiten dit te doen,is mij nog steeds niet duidelijk.
Het moet een vorm van verstands verbijstering geweest zijn,want een helder denkend mens,zou dit niet te binnen schieten.
Ook vallen alle voorgaande prestaties hierdoor ook in het niet. Tevens zit er een ploeg kwekers en gepresteerde duiven,die nu bijna geen waarde meer hebben.

Diverse telefoontjes en mails heb ik al ontvangen en er zullen nog vele volgen,van teleurgestelde mensen.
Ik zal proberen om deze te beantwoorden,maar door voorgaande,zou dit misschien niet meer nodig zijn.

Ik heb het probleem zelf veroorzaakt en zal de gevolgen er ook van in moeten zien, komende weken zal er een uitspraak komen en zullen wij de straf accepteren,

En niemand is roomser dan de Paus,hoorde ik vandaag nog!

Mochten er nog vragen zijn,dan zie ik die via de mail wel tegemoet


Alfred

http://www.alfredstrijker.nl/info_nieuws/?id=141


hier die Übersetzung (ohne Gewähr):

Am Donnerstag, August 28th, machte ich einen Fehler, der schwerwiegende Konsequenzen haben könnte.

Ich habe nach dem Einsetzen etwas getan, was man nicht schön reden kann.

Ich gehe an die Öffentlichkeit, weil ich glaube, dass jeder das Recht hat sich zu rechtfertigen, und ich nicht versuche davor weg zu laufen. Den ganzen Vorfall habe ich einer Delegation von den (Vereins)vorsitzenden, eine Delegation der (Regional)vorsitzenden und dem Ankläger (Staatsanwalt) von der NPO erklärt.

Zuerst wurde mir gesagt, dass ich nicht über den Vorfall aussagen brauche, aber ich erklärte dann in einem Bericht, wie ich den Sport zurzeit erlebe und das der Zwang nach Erfolg dominiert und das es eine große Belastung für meine Familie ist.
Unter anderem bin ich jetzt arbeitslos, 10 Stunden am Tag mit den Tauben beschäftigt und habe somit fast keinen Blick für meine 3 Kinder.
Das ist nicht gesund.
Das Beste wäre eine „Auszeit“, aber solange Tauben da sind, schaff ich das nicht.
Daher wurde bereits im Juli entschieden, alle Tauben im Herbst 2013 abzugeben und kürzer zu treten, für zwei oder drei Jahre um mehr Zeit für die Hobbys der Kinder zu haben und die Messlatte persönlich ein wenig niedriger zu legen.
Um dann zu hoffen, dass der Spaß, den ich immer mit den Tauben hatte, zurückkehren würde.
Aber ich machte einen Fehler und werde meine Strafe dafür akzeptieren.
Die Leute, mit denen ich dieses Gespräch hatte, waren sich alle einig, das ich auch ohne diesen Fehler gut abgeschnitten hätte.
Keiner verstand, dass ich dadurch meinen guten Ruf ruinierte.

Dadurch habe ich meine eigene, schön aufgebaute Karriere zerstört, sondern auch meine Familie enttäuscht und das Vertrauen vieler Freunde und Vereinsmitglieder beschädigt.

Was mich getrieben hat, dies zu tun, ist mir noch nicht klar.
Es muss eine Form von „geistiger Umnachtung“ gewesen sein, weil ein klar denkender Mensch kein solches „Eigentor“ schießt.
Alle bisherige Erreichte wird hiermit Bedeutungslos.
Ferner sitzen hier Zuchttauben und Leistungstauben, die jetzt fast keinen Wert mehr haben.

Viele Anrufe und E-Mails von enttäuschten Menschen habe ich erhalten und es werden noch mehr.
Ich werde versuchen sie zu beantworten.
Aber durch diesen Text, könnte dies vielleicht nicht mehr nötig sein.

Ich habe dieses selbst verursacht und muss die Konsequenzen einsehen.
Kommende Woche soll es ein Gespräch geben und wir werden die Strafe akzeptieren.

Und niemand ist „päpstlicher als der Papst“, hörte ich noch heute!

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, werde ich diese per email entgegen nehmen.


Ende. Ohne Kommentar.

Viele nachdenkliche Grüße
Joachim
__________________
Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe.
(Muhammad Ali)
Mit Zitat antworten